Algemene Voorwaarden


  1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  1. CONTRACTUELE PARTNER, TOTSTANDKOMING CONTRACT, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

De koopovereenkomst wordt gesloten met qimat.nl.

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt door gebruik te maken van de aangeboden correctiehulpmiddelen die in het bestelproces worden uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje accepteert door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

  1. TAAL VAN HET CONTRACT, OPSLAG VAN DE CONTRACTTEKST

De taal of talen die beschikbaar zijn voor het afsluiten van het contract: Duits

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via het internet.

  1. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde informatie over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

  1. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
Voer je creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Je kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Sofort door Klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet je een bankrekening voor internetbankieren hebben geactiveerd, je dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen. Je rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”) bieden wij je de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders aangegeven, is voor betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole vereist en wordt de betaling rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaaloptie en in het bestelproces.

Kopen op rekening via Klarna
Het factuurbedrag dient 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Automatische incasso Klarna
U geeft Klarna een SEPA-machtiging tot automatische incasso. Klarna informeert u over de datum waarop de rekening wordt gedebiteerd (zogenaamde prenotificatie). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

Koop in termijnen via Klarna
Je kunt het factuurbedrag betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag. De minimale termijn is 6,95 euro.

  1. GARANTIE EN WAARBORGEN

6.1 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

6.2 GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden daarvan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u onze klantenservice op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur per e-mail bereiken op info@qimat.nl.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,

in geval van garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of

voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt uitgebreid.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

  1. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.