Privacy


Hier kunt u uw individuele gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen of uw gegevensbeschermingsgeschiedenis bekijken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

RƶmerstraƟe-Palfen 45
5541 Altenmarkt
Oostenrijk

info@qimat.nl

Bedankt voor je interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

 1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in de correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site verwijderd.

HOSTING

De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceprovider SiteGround Hosting Ltd. als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun server in Eemshaven, Nederland. Als u vragen hebt over onze serviceproviders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTUITVOERING EN VOOR HET LEGGEN VAN CONTACTEN

2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTAFHANDELING

Wij verzamelen persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract of uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of het contact niet kunt versturen zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract uit te voeren en uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende hoofdstukken van dit privacybeleid. Zodra het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van eventuele bewaartermijnen op grond van de fiscale en handelswetgeving in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. c GDPR, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. a GDPR of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

2.2 HET LEGGEN VAN CONTACT

 1. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDVERWERKING

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen.

 1. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het verwerken van betalingen in onze online shop werken we samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven we de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het afhandelen van de betaling. Dit dient de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. b GDPR. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als je vragen hebt over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Indien nodig verstrekken we onze dienstverleners verdere gegevens, die ze samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in efficiƫnt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging prevaleren.

4.3 IDENTITEITS- EN KREDIETCONTROLE BIJ HET SELECTEREN VAN KLARNA-BETALINGSDIENSTEN

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna, Klarna aankoop op afbetaling
Als je kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), SveavƤgen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen we je toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole mogen doorgeven aan Klarna. In Nederland kunnen de kredietbureaus die worden genoemd in het privacybeleid van Klarna [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy] worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beƫindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt vermeld. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsopties niet langer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonsgegevens ook te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Klarna.

 1. RECLAME PER E-MAIL

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET AANMELDING

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 1. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEƋN ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina’s gebruik van technologieĆ«n, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieƫn, die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieƫn worden gebruikt om het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje) te verzamelen en te verwerken. In de context van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken ook technologieƫn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende secties van dit privacybeleid.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende koppelingen Microsoft Edgeā„¢ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safariā„¢ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chromeā„¢ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] / Firefoxā„¢ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Operaā„¢ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieƫn in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEƋN VOOR WEBANALYSE EN ADVERTENTIEDOELEINDEN

Als je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, gebruiken we de volgende cookies en andere technologieĆ«n van derde aanbieders op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd nadat het doel niet meer van toepassing is en we zijn gestopt met het gebruik van de betreffende technologie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte “Cookies en andere technologieĆ«n”. Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieĆ«n. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN ADVERTENTIEDOELEINDEN

Wij gebruiken de volgende technologieĆ«n van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google-technologieĆ«n verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieĆ«n wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieĆ«n, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst die is gesloten voor de respectieve technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 GDPR. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=nl].

 

GOOGLE ANALYTICS

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit gebruikersprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een bewerkersovereenkomst met Google.

We gebruiken ook de uitbreidingsfunctie Google Optimise van Google Analytics om tests te maken en uit te voeren.

GOOGLE ADS

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling “gepersonaliseerde reclame” in uw Google-account hebt geactiveerd. In dat geval zal Google, als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiĆ«ren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google Ads. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruikersprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt.

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOK SERVICES VOOR WEBANALYSE EN ADVERTENTIEDOELEINDEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieĆ«n van Facebook Ireland Ltd [https://nl-nl.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), zoals hieronder beschreven. Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook informatie verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden, die kan worden gebruikt om individuen te identificeren (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel wordt automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend door middel van een pseudonieme cookie-ID wanneer u andere websites bezoekt. Facebook zal deze informatie samenvoegen met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.

De automatisch door Facebooktechnologieƫn verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als wij verantwoordelijk zijn voor de overdracht van gegevens naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook [https://nl-nl.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ADVERTENTIES

We gebruiken Facebook Ads om reclame te maken voor deze website op Facebook en andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte implementatie, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders gespecificeerd voor de individuele technologieƫn, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken in overeenstemming met art. 26 GDPR. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken die via Facebook Pixel worden gegenereerd over bezoekersactiviteiten op onze website, voeren we groepsgebaseerde advertenties uit op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. Facebook treedt op als onze verwerker in de context van de uitgebreide gegevenssynchronisatie die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen (zie hierboven).

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door Facebook Pixel en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, maken we gebruik van gepersonaliseerde advertenties via Facebook Pixel Remarketing.

We gebruiken Facebook Pixel Conversions om uw latere gebruikersgedrag te meten voor webanalyse en event tracking als u onze website hebt bereikt via een Facebook Ads advertentie. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een orderverwerkingsovereenkomst door Facebook.

7.3 ANDERE AANBIEDERS VAN WEBANALYSE EN ONLINE MARKETINGDIENSTEN

GEBRUIK VAN PINTEREST TAG VOOR WEBANALYSE EN ADVERTENTIEDOELEINDEN

Voor webanalyse en advertentiedoeleinden op Pinterest en op websites van derden verzamelt en verwerkt Pinterest Europe Ltd [https://www.pinterest.nl/], Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”), wanneer u onze website bezoekt, automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) en maakt op interesses gebaseerde advertenties mogelijk met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Op basis van de verzamelde gegevens worden gebruiksprofielen aangemaakt met pseudoniemen. Pinterest voegt deze gegevens samen met andere gegevens van uw Pinterest account en gebruikt deze om rapporten samen te stellen over de website-activiteit en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. We hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken die zijn gegenereerd op basis van Pinterest Tag.

Hierdoor kunnen we uw latere gebruiksgedrag meten voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen als u onze website hebt bereikt via een Pinterest-advertentie. De automatisch door Pinterest verzamelde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 GDPR.

 1. SOCIALE MEDIA ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST

Als u toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platforms die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de respectieve exploitant van sociale media, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de hieronder gekoppelde mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/]is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ierland”) De door Facebook Ierland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 GDPR. Meer informatie (informatie over Insights data) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ierland”) De automatisch door Facebook Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Instagram fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Meer informatie (informatie over Insights data) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy]is een dienst die wordt geleverd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”). De automatisch door Pinterest verzamelde gegevens over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 1. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

9.1 UW RECHTEN

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met Art. 15 GDPR, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd
 • overeenkomstig Art. 16 GDPR, het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen
 • in overeenstemming met Art. 17 GDPR, het recht om het wissen te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang of
 • noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • in overeenstemming met Art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
 • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist
 • de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR;
 • in overeenstemming met Art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • in overeenstemming met Art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht op bezwaar

Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.

9.2 CONTACTMOGELIJKHEDEN

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals herroeping van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Privacyverklaring opgesteld met de juridische teksteditor Trusted Shops in samenwerking met FƖHLISCH RechtsanwƤlte.

 1. COOKIEBANNER

We gebruiken de toestemmingshulp “Real Cookie Banner” om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieĆ«n (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren. Meer informatie over de werking van “Real Cookie Banner” is te vinden op https://devowl.io/nl/rcb/datenverarbeitung/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR en Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieƫn en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemming niet beheren.