Retourneren


U hebt het recht om het product binnen 100 dagen te retourneren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (info@qimat.nl, Römerstraße-Palfen 45, 5541 Altenmarkt, Oostenrijk) via een duidelijke verklaring (bijv. per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. U ontvangt het retouradres op verzoek. Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.